Now showing items 1-2 of 2

  • P1-approximation for radiative transfer: application to SF6 + Cu arc plasmas 

    Bogatyreva, Nadezda; Bartlová, Milada; Aubrecht, Vladimír; Holcman, Vladimír (De Gruyter Open, 2014-12-01)
    The objective of the paper consists of a theoretical prediction of radiative heat transfer in arc plasmas of SF6 (sulphur hexafluoride) with various admixtures of copper vapours. As a mathematical tool the P1-approximation ...
  • Radiační přenos energie v obloukovém plazmatu 

    Bogatyreva, Nadezda
    Hlavním cílem práce je studium radiačního přenosu energie v termálním plazmatu pomocí aproximační metody sférických harmonických funkcí (PN-aproximace). Práce má teoretický charakter. Pozornost je věnována především ...