Now showing items 1-14 of 14

 • Dětská léčebna Ostrov u Macochy 

  Sochorová, Jana
  Tématem diplomové práce bylo zpracovat architektonickou studii léčebny se speleoterapií v Ostrově u Macochy. Léčebna poskytuje odbornou péči dětem a mladistvým s nemocemi dýchacího ústrojí, astmatem ale také kožními ...
 • Dostavba ZŠ Slovanské náměstí 

  Fajkusová, Kateřina
   Projekt se zabývá optimalizací funkcí a dostavbou Základní školy Slovanské náměstí. Tato škola se nachází na slovanském náměstí (č.p. 1218) v Brně – Králově poli a je součástí nemovitých kulturních památek města Brna. ...
 • Novostavba základní školy v Bobrové, stavebně technologický projekt 

  Kudiovský, Filip
  Diplomová práce se zabývá stavebně technologickým projektem novostavby základní školy v Bobrové. Cílem práce je návrh vhodného postupu realizace vzhledem ke specifickému místu staveniště. Práce řeší komplexně časový plán ...
 • Občanská stavba 

  Chytilová, Pavlína
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem základní školy pro 1. stupeň v Kroměříži. Jedná se o sestavu 3 budov. Objekt A je částečně podsklepený, se 2. nadzemními podlažími. V této budově se nachází kotelna se vzduchotechnikou, ...
 • Přístavba školy - zdravotně technické a plynovodní instalace 

  Goroš, Kamil
  Bakalářská práce se zabývá odváděním splaškových a dešťových odpadních vod a zásobování vodou a plynem v přístavbě základní školy. Řešený objekt je dvoupodlažní, nepodsklepený. Teoretická část se zabývá uchycováním potrubí. ...
 • Stavebně technologický projekt ZŠ Otevřená, Brno - Žebětín 

  Novák, Martin
  Stavebně – technologický projekt základní školy, v městské části Brno – Žebětín, obsahuje technickou zprávu, posouzení širších dopravních vztahů, časový a finanční plán stavby, hlavní technologické etapy hl. stavebního ...
 • Škola, základ života - Soubor školských staveb v Ostravě na Černé louce 

  Chroustová, Andrea
  Cílem diplomové práce byl nárh komplexu školských staveb v Ostravě Černé louce. Návrh je rozdělen do dvou objektů - hlavní objekt (ZŠ a SŠ) a objekt MŠ . Hlavní vstup do komplexu je směrován ke spádové oblasti - bydlení v ...
 • Velký dům pro malé město 

  Dosedlová, Martina
  Diplomová práce řeší revitalizaci areálu bývalého učiliště SOŠ a SOU nábytkářské v Rousínově u Vyškova. Areál je umístěn na rovinných pozemcích u ulice Tyršova, v katastrálním území Rousínov u Vyškova nedaleko Sušilova ...
 • Základní škola 

  Šmejdířová, Zuzana
  Tématem diplomové práce je návrh základní školy pro první a druhý stupeň, která je situována v městské části Pardubičky ve městě Pardubice. Jedná se o čtyřpodlažní objekt, kde se bude nacházet celkově 18 kmenových učeben ...
 • Základní škola 

  Forman, Daniel
  Téma diplomové práce je základní škola, konkrétně se jedná o přístavbu ZŠ Havlíčkův brod, Konečná 1884. Navrhuji pavilon I. stupně a pavilon školní jídelny s kuchyní. Pavilony jsou založeny na základových pasech. Navrženy ...
 • Základní škola 

  Osička, Martin
  Tématem diplomové práce je zhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby dvou navržených objektů Základní školy. Stavební parcela pro plánovanou novostavbu se nachází v blízkosti již stávající mateřské školy nedaleko ...
 • Základní škola v Moravanech u Brna 

  Strouhalová, Lenka
  Předmětem diplomové práce je novostavba základní školy. Základní škola je koncipována pro 390 dětí ve věku od šesti do patnácti let. Objekt je zasazen do rovinatého terénu na vybraném pozemku v Moravanech u Brna. Skládá ...
 • Základní škola v Moravanech u Brna 

  Paul, Zbyněk
  Předmětem této diplomové práce je novostavba základní školy. Práce je zpracovaná ve formě prováděcí projektové dokumentace. Navržený objekt je umístěn na mírně svažitém pozemku parc. č. 1013/122 v Moravanech k.ú., Moravany ...
 • Základní škola v Mořicích 

  Huvarová, Aneta
  Diplomová práce řeší rekonstrukci základní školy v obci Mořice. Hlavním předmětem diplomové práce je úprava stavby pro provoz školního zařízení a také navrácení původního vzhledu objektu. Pozemek se nachází v ochranném ...