Now showing items 1-3 of 3

 • Česká znalecká činnost nevzkvétá 

  Ševčík, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  The article discusses the current state of expert activities in the Czech Republic. The author tries through article to highlight some systemic deficiencies and, in most cases, trying to find possible ways of solution.
 • Dopad novely zákona o veřejných zakázkách na stavební zakázky 

  Krejza, Zdeněk (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Příspěvek pojednává o praktických dopadech novely zákona o veřejných zakázkách č. 55/2012 Sb., shrnuje hlavní důvody, které iniciovaly vydání novely zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., a upozorňuje na reálné ...
 • Směrnice pro vedení účetnictví podniku 

  Petríková, Monika
  Bakalárska práca spracúva smernicu pre vedenie účtovníctva firmy AKCES SLOVAKIA, s. r. o. za účelom jasnejšieho a prehžadnejšieho spracovania účtovných dokladov a účtovných predpisov.