Now showing items 1-2 of 2

  • Metodika návrhu optimálního způsobu zálohování velkých objemů dat 

    Bartoňová, Veronika
    Diplomová práce se zabývá problematikou zálohování dat. Zálohování dat je často podceňovanou a přehlíženou oblastí informačních technologií a při tom, ke ztrátě dat může dojit i banální chybou uživatele nebo zhroucením ...
  • Návrh a implementace plánu zálohování dat společnosti 

    Hriadeľ, Ondřej
    Tato diplomová práce je zaměřena na návrh a realizaci nového zálohovacího plánu. V úvodní části práce zmiňuji teoretická východiska ohledně problematiky zálohování a práce s daty. Následující kapitola je věnována analýze ...