Now showing items 1-5 of 5

 • Analýza konstrukcí zásobníků s posuvem a orientací polotovaru 

  Zapletal, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a popisem možnosti řešení zásobníku. První část pojednává o zásobnících s posuvem a orientací obrobku, jejich činnosti, možnosti konstrukce, historické a současné aplikace. V další ...
 • Konstrukce univerzálního zásobníku nástrojů SK50 s robotickou výměnu nástrojů pro stroj WFT 13 

  Pluskal, Viktor
  Cílem diplomové práce je navrhnout univerzální zásobník pro výměnu nástrojů SK 50 pro horizontální vyvrtávačku WFT 13 pomocí průmyslového robota. Práce je zadaná ve spolupráci s firmou Fermat CZ s.r.o. V první části se ...
 • Návrh skladovacích kontejnerů pro práškové kovy 

  Vaverka, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí zásobníku na práškové kovy, určených do 3D tiskárny. Obsahuje stručný přehled možností v oblasti skladování práškových kovů, konkrétní požadavky SLM pracoviště a následnou analýzu ...
 • Návrh zásobníku s posuvem a orientací polotovaru 

  Sikora, Tomáš
  Úkolem této bakalářské práce je navrthnout 3 varianty orientace polotovaru-nábojnice. Vybrat si jeden návrh a u něho provést výpočty a nakreslit výkresovou dokumentace.
 • Zásobník pro mletou kamennou sůl 

  Veškrna, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem zásobníku pro mletou kamennou sůl. Jsou zde popsány druhy zásobníků, dále je proveden rozbor konstrukce a volby typu zásobníku, pevnostní výpočet a návrh rozměrů. Dále jsou zde popsány ...