Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh vozidla skupiny E2 pro závody do vrchu 

    Malchárek, Martin
    V této diplomové práci se zabývám koncepčním návrhem vozu kategorie E2 pro závody do vrchu dle příslušných řádů FIA. Dále se zabývám detailním návrhem přední i zadní nápravy a rámu vozidla. Diplomová práce je od počátku ...
  • Software pro jízdu do vrchu 

    Lichosyt, Tomáš
    Práce se zabývá analýzou problému okolo motoristické disciplíny závodů do vrchu. Pomocí zjištěných poznatků je navržena struktura databáze a vytvořena uživatelská aplikace společně s internetovými stránkami pro zveřejňování ...