Now showing items 1-2 of 2

  • Přepracování katastrálního operátu v katastrálním území Blansko 

    Martinková, Ludmila
    Diplomová práce se zabývá obnovou katastrálního operátu přepracováním v části katastrálního území Blansko. Předmětem přepracování je katastrální mapa vyhotovená podle Instrukce A, výsledkem je koncept digitální katastrální ...
  • Vytyčení části katastrální hranice 

    Votoupal, Martin
    Diplomová práce se zabývá identifikováním katastrální hranice mezi katastrálními územími Holštejn a Lipovec u Blanska. První část je věnována základním teoretickým údajům, potřebným při tvorbě diplomové práce. Ve druhé ...