Now showing items 1-5 of 5

 • Dopravně-urbanistické řešení Černé louky v Ostravě 

  Slowik, Jiří
  Práce si klade za cíl vytvořit dopravně urbanistickou studii, která povede k zatraktivnění celé oblasti, ať už pro stálé či migrující obyvatelstvo, převede dopravu tak, aby co nejméně kolidovala s návštěvníky centra, ale ...
 • Dopravní terminál Broumov 

  Jetmar, Jiří
  Cílem diplomové práce je návrh nového autobusového terminálu a rekonstrukce komunikace v ulici Nádražní ve městě Broumov.Práce se zabývá vhodným návrhem uspořádání autobusových zastávek.Součástí práce je návrh vhodného ...
 • Návrh rekonstrukce ulice Húskova v Brně 

  Přívara, Jakub
  Cílem diplomové práce je zpracování návrhu rekonstrukce ulice Húskova v Brně, která se nachází v městské části Černovice. V rámci rekonstrukce bude vyřešena statická doprava, cyklistická doprava, pohyby pěších. Projekt byl ...
 • Přestupni uzel Uherský Ostroh 

  Pěček, Lukáš
  Předmětem této diplomové práce je návrh přednádražního prostoru v blízkosti železniční stanice Uherský ostroh na trati 340: Brno – Veselí nad Moravou a jeho napojení na stávající komunikace. Práce variantně řeší způsob ...
 • Studie Dukelského náměstí v Přelouči 

  Mittermayerová, Anita
  Předmětem diplomové práce je rekonstrukce prostoru Dukelského náměstí a jeho okolí před nádražím ČD v Přelouči. Jedná se o úpravu chodníků a komunikací, návrh parkovacích stání a parkoviště. Řešení bylo zpracované v několika ...