Now showing items 1-3 of 3

 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Ondris, Róbert
  Bakalárska práca hodnotí finančnú situáciu spoločnosti Siemens s.r.o. v období rokov 2006 – 2009 pomocou vybraných základných metód finančnej analýzy. Vychádza z účtovných výkazov firmy v sledovanom období. Zisťuje problémy ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Šustrová, Pavlína
  Tato bakalářská práce se zabývá finanční analýzou podniku Mlékárna Otinoves s. r. o. v rozmezí let 2012-2016. Využívá k tomu zvolené metody a vybrané ukazatele finanční analýzy a vychází z informací na základě nich získaných. ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Škarda, Jakub
  Bakalářská práce se zaměřuje na vyhotovení finanční analýzy podniku Heineken Česká republika, a.s. Teoretická část definuje základní pojmy této oblasti. Vysvětluje, jak se finanční analýza vytváří a pomocí jakých nástrojů ...