Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Šustrová, Pavlína
    Tato bakalářská práce se zabývá finanční analýzou podniku Mlékárna Otinoves s. r. o. v rozmezí let 2012-2016. Využívá k tomu zvolené metody a vybrané ukazatele finanční analýzy a vychází z informací na základě nich získaných. ...