Now showing items 1-20 of 38

 • Analýza vybrané firmy 

  Majchráková, Denisa
  Cílem mé diplomové práce je provedení komplexní analýzy firmy. V práci jsou využity analýzy PESTE, Porterův model pěti konkurenčních sil, SWOT analýza a Fundamentální analýza. Na základě těchto analýz byly zjištěny nedostatky ...
 • Analýza vybraných ukazatelů firmy KILI, s.r.o. pomocí časových řad 

  Duda, Roman
  Bakalářská práce se zabývá analýzou vybraných ukazatelů firmy KILI, s.r.o. pomocí časových řad. V první části je shrnuta teorie potřebná k analýze dat. Druhá, praktická část se zabývá popisem podniku, analýzou konkrétních ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Michalová, Veronika
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku, který je specialistou ve výrobě a prodeji skladovacích technologií. Práce využívá finanční analýzy, díky které zjišťuje finanční a ekonomický stav firmy a ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Beránek, Jan
  Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace vybrané společnosti v letech 2014-2017. Cílem práce je navrhnout možná řešení na zlepšení finanční situace společnosti. Práce je rozdělena do čtyř základních částí. ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Marcinčák, Petr
  Předmětem této bakalářské práce „Zhodnocení finanční situace firmy a návrhy na její zlepšení“ je analýza ekonomických ukazatelů konkrétní společnosti, zhodnocení těchto ukazatelů a následný návrh na zlepšení její finanční situace.
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Andrýsková, Nikol
  Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace vybraného podniku v letech 2012 až 2016. Specifikuje, jakými metodami finanční analýzy je hodnocení prováděno. Obsahuje analýzu současného stavu společnosti a ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Šafařík, Martin
  Předkládaná bakalářská práce se zaobírá finanční situací podniku Rudolf Jelínek a.s. v letech 2004 až 2007. Na základě analýzy absolutních, rozdílových a poměrových ukazatelů společně s analýzou soustav ukazatelů je provedeno ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Tomášová, Alexandra
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace společnosti AC ENERGO, s.r.o. v letech 2013–2017. V první části se nachází seznámení s cíli a metodikou práce. Následně jsou v teoretické části popsány vybrané ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Kharkivska, Margaryta
  Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace vybrané společnosti v rozmezí let 2014 až 2017, pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy. Zabývá se podrobnou analýzou společnosti, současnými problémy a snaží ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Juříková, Lenka
  Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace vybrané společnosti v letech 2012 – 2016. V teoretické části jsou popsány vybrané ukazatele a informační zdroje potřebné pro jejich výpočet. Ukazatele jsou následně ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Lubasová, Romana
  Bakalářská práce posuzuje finanční situaci podniku společnosti Strojirna Oslavany, s.r.o. v období let 2001 až 2007, a to prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy. Obsahuje návrhy možných řešení zjištěných problémů, ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Žůrek, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá problematikou hodnocení finanční situace vybrané společnosti v letech 2011 až 2015. Po provedení a dokončení finanční analýzy následují návrhy, které by byly přínosné pro její budoucí vývoj. Práce ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Gelnar, Jiří
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace firmy Baťa, a.s. v období let 2005 – 2008. Vychází z účetních výkazů firmy ve sledovaném období. V první části je vysvětlena teorie důležitá pro znalost finanční ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Hřebíček, Marek
  Cílem této práce je aplikací vybraných metod finanční analýzy zhodnotit finanční situaci společnosti AB KOMPONENTY s.r.o.. V první části jsou vymezeny teoretické znalosti zvolených metod. Následuje krátké představení podniku ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Strašáková, Monika
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace ve vybraném podniku STRA spol. s r.o. za roky 2013 až 2017 a následné návrhy na její zlepšení. Teoretická část práce se zaměřuje na stanovení cílů, postupů a dále ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Pyskatý, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou podniku Gumotex, a.s. v období let 2005 - 2008. V práci je použita analýza absolutních ukazatelů, rozdílových ukazatelů, poměrových ukazatelů a analýza soustav ukazatelů. Použitím ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Dvořáková, Ivana
  Bakalářská práce posuzuje finanční situaci podniku Correct okna, s.r.o.v období let 2005 až 2007, a to prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy.Obsahuje návrhy možných řešení zjištěných problémů, které mají vést ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Stojaspalová, Vendula
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace vybrané společnosti CZECHmetal spol. s r. o. za období 2011–2015. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. V první se nachází seznámení s cíli a metodikou práce. ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Havel, Tomáš
  Bakalářská práce posuzuje finanční situaci podniku společnosti Centropen, a.s. v období let 2001 až 2006, a to prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy. Obsahuje návrhy možných řešení zjištěných problémů, které ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Hanáčková, Eva
  Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou podniku Barum Continental spol. s.r.o., který se zabývá výrobou pneumatik a jejich komponentů. V práci je použita analýza absolutních ukazatelů, rozdílových ukazatelů, poměrových ...