Now showing items 1-19 of 19

 • Analýza a návrh změn informačního systému firmy 

  Řezáč, Vojtěch
  Obsahem diplomové práce je analýza informačního systému společnosti Poclain Hydraulics a návrh změn na zvýšení efektivity a bezpečnosti, které firmě pomůžou v jejich vnitropodnikových procesech. Výsledek přinese přehlednější ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Novák, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá posouzením informačního systému a podnikové informatiky v reálném podnikatelském prostředí. Na základě systematicky zpracovaných teoretických podkladů je vypracována analytická část, která je ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Bílková, Gabriela
  Tato práce se zabývá posouzením informačního systému firmy v reálném podnikatelském prostředí, hodnotí výhody, nevýhody a rizika zavedení informačních systémů. Teoretická východiska práce objasňují základní pojmy, které ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Kováč, Jakub
  Diplomová práce se zabývá analýzou a zhodnocením informačního systému pro střední školy pomocí vybraných metod. Předkládá návrh řešení s ohledem bezpečnost, spolehlivost, funkčnost a finanční stránku celého systému. Výsledný ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Řezáč, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením informačního systému firmy a návrhu jeho změn. V teoretické části je popsána základní problematika a pojmy související s informačními systémy. Analytická část posuzuje informační ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Kubala, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením informačního systému firmy a návrhu jeho změn. V teoretické části je popsána základní problematika a pojmy související s informačními systémy. V analytické části je informační ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Ďuraj, Peter
  Moja diplomová práca sa zaoberá posúdením informačného systému spoločnosti a následným návrhom zmien. V teoretickej časti je komplexne zhrnutá základná problematika, ktorá súvisí s pojmami tykajúcich sa informačných systémov. ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Čička, Dominik
  Táto diplomová práca sa zaoberá analýzou prostredia firmy TEFIS s.r.o., pôsobiacu v odvetví logistiky. Pojednáva o posúdení a návrhoch zmien informačného systému tejto spoločnosti. Prvá časť obsahuje teoretické východiská ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Hynek, Miroslav
  Obsahem diplomové práce je posouzení informačního systému a návrhy na změny, které mají za cíl zvýšit jeho celkovou úroveň. V práci se setkáme s rozdělením do 3 hlavních kapitol, kterými jsou: teoretická východiska, ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Zelenák, Tomáš
  Diplomová práca sa zameriava na posúdenie informačného systému vo vybranej spoločnosti. Analyzuje aktuálny stav spoločnosti a jej vybavenie. Súčasťou práce sú návrhy na minimalizáciu či odstránenie identifikovaných nedostatkov ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Ondruch, Lukáš
  Bakalářská práce je zaměřena na posouzení informačního systému vybrané firmy. Po detailní analýze stávajícího informačního systému společnosti je vyhodnocen aktuální stav a teoretické hrozby pro společnost. Následně jsou ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Netolická, Lívia
  Diplomová práca sa zaoberá posúdením vybraného informačného systému spoločnosti Red Hat a následným návrhom zmien. Práca je rozdelená do troch častí. V úvodnej časti je venovaná pozornosť najmä poznatkom z teoretickej ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Čelko, Boris
  Táto diplomová práca sa zameriava na spoločnosť INAT s.r.o., pôsobiacu v strojárskom priemysle. Náplňou práce je posúdiť aktuálne využívaný informačný systém a navrhnúť vhodné zmeny pre jeho zlepšenie. Práca je rozdelená ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Šivák, Ivan
  Tato práce se věnuje analýze společnosti Kolumbus PM. Podrobně byl zkoumán zejména informační systém společnosti. Záměrem bylo odhalit slabá místa informačního systému a navrhnout změny vedoucí ke zlepšení současné situace. ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Ternovszky, Filip
  Zameraním tejto diplomovej práce je posúdenie informačného systému a návrh zmien. Východisko k spracovaniu analytickej a návrhovej časti tvorí teoretický základ problematiky. Využité metódy pri analýzach sú z prostredia ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Cesnárik, Marcel
  Predmetom tejto bakalárskej práce je previesť analýzu informačného systému spoločnosti IMC Slovakia s.r.o., ktorá pôsobí na strojárenskom trhu. Na základe analýzy súčasného stavu informačného systému budú navrhnuté zmeny, ...
 • Posouzení objednávkového systému firmy a návrh změn 

  Zechmeisterová, Olga
  Cílem této diplomové práce je posouzení současného stavu online systému objednávek neboli softwarového tiketing nástroje vybrané společnosti za pomoci analytických metod. Na základě výsledků budou zkomponovány návrhy pro ...
 • Výběr informačního systému 

  Sitár, Lukáš
  Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou výberu optimálneho informačného systému v spoločnosti KSK Bono s. r. o. V teoretickej časti sa podrobnejšie venuje informačnému systému ako celku. V analytickej časti konkrétne ...
 • Výběr informačního systému 

  Vaverka, František
  Tato diplomová práce zkoumá prostředí firmy Fonetip s.r.o. a její podnikatelské okolí. Stěžejní je analýza informačních systémů, bezpečnosti dat, IT vybavení a interních procesů. Na jejím základě probíhá výběr ERP systému, ...