Now showing items 1-1 of 1

  • Místo ve středu města? Brno – Zelný trh 

    Adamec, Karel
    Návrh řeší stavbu městských polyfunkčních domů v místě bývalé tržnice na Zelném trhu v Brně. Koncept vychází z charakteru místa, tedy drobné parcelace a sledování historické půdorysné stopy, uzavírající prostor náměstí a ...