Now showing items 1-5 of 5

 • Energetické využití komunálního odpadu v ČR 

  Rajkovič, Jaroslav
  Tato bakalářská práce je zaměřena na energetické využití komunálního v České republice. Popisuje produkci komunálního odpadu v ČR, vliv složení odpadu na spalovací proces a princip technologie spalování. Největší pozornost ...
 • Energetické využití odpadů 

  Hrubý, Radomír
  Obsahem této práce je zhodnocení energetického využití odpadů. Úvodem je popsáno seznámení s aktuálním postojem České republiky ohledně nakládání s odpady. Včetně popisu jednotlivých technologií nakládání s odpady. Následující ...
 • Energetické využití odpadů 

  Přidal, Milan
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou energetického využití odpadu. První část je zaměřena na základní informace o odpadu. Konkrétně rozebírá jeho vznik, rozdělení a hierarchii nakládání s odpadem. Následuje bližší ...
 • Energetické využití odpadů 

  Lachman, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá problematikou energetického využití odpadu. V první části je zhodnocen komunální odpad jako palivo, rozebrán vliv obsahu jednotlivých frakcí na jeho celkové vlastnosti, převážně výhřevnost, a ...
 • Potenciál termického využití odpadu v ČR 

  Studený, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá potenciálem energetického využití odpadu v ČR. První část se zabývá současnými způsoby nakládání s odpadem. V práci jsou shrnuty popisy jednotlivých metod a jejich klady a zápory. Další část se ...