Now showing items 1-1 of 1

  • Zhodnocení hospodaření neziskové organizace 

    Kománková, Marie
    Bakalářská práce se zabývá zhodnocením hospodaření neziskové organizace, konkrétně zhodnocením hospodaření Českého zahrádkářského svazu, ZO Nivnice. V první části bakalářské práce jsou uvedena teoretická východiska. V části ...