Now showing items 1-1 of 1

  • Rezonanční spínaný zdroj pro automobilový audiozesilovač. 

    Šmarda, Vladislav
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací spínaného rezonančního zdroje pro automobilový audiozesilovač. Hlavním předmětem teoretické části je matematický popis použité topologie ZVCS push-pull a formulování ...