Now showing items 1-20 of 22

 • Administrativní budova ESKO-T, stavebně technologický projekt 

  Vochyán, David
  Úkolem této diplomové práce je zpracovat stavebně technologický projekt novostavby Administrativní budovy ESKO-T v Třebíči. Jedná se o dvoupodlažní stavbu, postavenou technologií monolitického podélného železobetonového ...
 • Areál TRIANGL v Uherském Hradišti - stavebně technologický projekt 

  Chamrádová, Klára
  Předmětem diplomové práce je stavebně technologický projekt Areálu Triangl v Uherském Hradišti. Součástí práce je technická zpráva ke stavebně technologickému projektu, technická zpráva zařízení staveniště spolu s výkresy ...
 • Bytový dům Hlaváčkova – stavebně technologický projekt 

  Herben, Tomáš
  Předmětem diplomové práce je stavebně technologický projekt bytového domu Hlaváčkova. Práce je zaměřena především na etapu hrubé stavby. Součástí práce je technická zpráva zařízení staveniště, širší dopravní vztahy, návrh ...
 • Bytový dům Mrštíkova Hustopeče, Blok B - stavebně technologický projekt 

  Ševčík, Daniel
  Tato diplomová práce se zabývá stavebně technologickým projektem stavby bytového domu – Blok ,,B,, v Hustopečích. Obsahem práce je technická zpráva stavebně technologického projektu, návrh zařízení staveniště, strojní ...
 • Bytový dům v Komárově - hrubá spodní stavba 

  Kaláb, Ondřej
  Cílem této bakalářské práce je stavebně - technologické řešení hrubé spodní stavby bytového domu na ulici Kovářská v Brně - Komárově. Hlavní náplní této práce je návrh pracovních postupů, strojní sestavy, položkového ...
 • Fotbalový areál Vrchlabí - hrubá vrchní stavba 

  Vochyán, David
  Úkolem této bakalářské práce je popsat stavebně technologickou etapu hrubé vrchní stavby části tribuny ve Vrchlabí. Obsahuje možné řešení zásobování ocelových prvků a jejich dopravu na stavbu ze skladu, projekt zařízení ...
 • Návrh zařízení staveniště 

  Lexová, Klára
  Práce se zabývá zásadami navrhování zařízení staveniště a aplikací těchto zásad na konkrétním případu stavební zakázky. Dále se zabývá výší nákladů na zařízení staveniště a porovnáním dvou používaných oceňovacích metod.
 • Nemocnice Teplice, pavilon operačních sálů – stavebně technologický projekt 

  Kratěna, Dominik
  Předmětem této diplomové práce je stavebně-technologické řešení projektu nového pavilonu, který se nachází v areálu nemocnice Teplice. Jedná se o dvoupodlažní železobetonový monolitický skelet. Práce obsahuje technickou ...
 • Nemocnice Trutnov, Pavilon B - hrubá vrchní stavba 

  Kratěna, Dominik
  Předmětem této bakalářské práce je stavebně-technologické řešení hrubé vrchní stavby pavilonu B, nacházející se v areálu nemocnice Trutnov. Jedná se o čtyřpodlažní železobetonový monolitický skelet. Práce obsahuje technickou ...
 • Polyfunkční dům Prudký - stavebně technologický projekt 

  Kaláb, Ondřej
  Cílem této diplomové práce je stavebně - technologické řešení hrubé stavby polyfunkčního domu na nároží ulic Bánskobystrická a Medlánecká v Brně Řečkovicích. V diplomové práci se budu zabývat návrhem pracovního postupu ...
 • Příprava realizace víceúčelového domu Brno - Klíčova 

  Sviták, Roman
  Diplomová práce je zaměřena na přípravu realizace víceúčelového domu Brno – Klíčova. Obsahem práce je stavebně technologická studie, na kterou navazuje stavebně technologický projekt. Cílem diplomové práce je určit zdroje ...
 • Realizace bytového domu C v Praze, Nad Přehradou 

  Pola, Vojtěch
  Obsahem diplomové práce je stavebně technologický projekt bytového domu v Praze. Práce klade důraz na realizovatelnost objektu. Je zpracována prováděcí studie s dále detailním řešením průběhu výstavby z hlediska časového ...
 • Skladová hala v Šakvicích - stavebně technologický projekt 

  Knotek, Vít
  Stěžejním cílem této diplomové práce je efektivní návrh a srozumitelné popsání montáže železobetonového skeletu skladové haly v Šakvicích. Pro přípravu tohoto investorského záměru je v několika kapitolách řešeno zásobování ...
 • Stavebně technologická etapa hrubé vrchní stavby polyfunkčního domu 

  Liška, Aleš
  Předmětem bakalářské práce je stavebně technologická etapa hrubé vrchní stavby polyfunkčního domu ve Velešíně. Práce se zabývá zařízením staveniště, návrhem strojní sestavy, technologickými předpisy, kontrolním a zkušebním ...
 • Stavebně technologický projekt hotelu Chopin v Bratislavě 

  Bajerová, Marie
  Diplomová práce řeší stavebně technologický projekt Hotelu Chopin v Bratislavě. Stavebně technologický projekt se zabývá především plánováním stavby a blíže se zaměřuje na návrh zařízení staveniště, časový plán výstavby ...
 • Stavebně technologický projekt vývojového centra v Jaroměři 

  Kytlík, David
  Obsahem diplomové práce je stavebně technologický projekt vývojového centra aditivních technologií v Jaroměři. Objekt je v půdoryse do tvaru V a skládá se ze dvou výrobních hal a projekce. Haly a projekce jsou mezi sebou ...
 • STK pro nákladní vozidla Olomouc - Holice - příprava a organizace výstavby objektu 

  Procházka, Jan
  Diplomová práce řeší stavebně technologický projekt výstavby areálu pro STK a měření emisí nákladních vozidel v Olomouci. Cílem je racionální návrh řešení přípravy a organizace výstavby hlavního objektu. Obsahem práce je ...
 • Technologická etapa dokončovací práce na rekonstrukci tělocvičny 

  Kincl, Jakub
  V mojí bakalářské práci jsem se zabýval dokončovacími pracemi horní stavby a dále také možnostmi skladby sportovní podlahy v tělocvičně, u kterých jsem vybíral ze dvou typů, a sice ze zdvojené dřevěné podlahy jako zástupce ...
 • Vinařství Pavlov - hrubá spodní stavba 

  Ševčík, Daniel
  Tato bakalářská práce se zabývá technologickou etapou hrubé spodní stavby vinařství v Pavlově. Obsahem práce je technická zpráva stavebně technologického projektu, návrh zařízení staveniště, strojní sestava, širší vztahy ...
 • Výrobní hala Lysá nad Labem - stavebně technologický projekt 

  Bechyně, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá postupem výstavby montážní haly v Lysé nad Labem. Především se zaměřuje na technologickou etapu montáže železobetonového skeletu, ke které je zpracován i technologický předpis. Dále jsou zde ...