Now showing items 1-8 of 8

 • Aplikace pro zamezení používání nelegálního a nežádoucího softwaru 

  Popovský, Jakub
  Cílem této bakalářské práce je vyvinout aplikaci pro MS Windows, která bude zabraňovat spouštění nežádoucího a / nebo nelegálního softwaru v lokální počítačové síti. Aplikace musí být co nejméně náročná na systémové zdroje ...
 • Návrh na implementaci SQL databáze jako prostředku ke zlepšení vnitropodnikové komunikace 

  Bednář, Martin
  Tato bakalářská práce si klade za cíl navrhnout intranetovou elektronickou nástěnku pro zjednodušení a zefektivnění vnitropodnikové komunikace pomocí Windows SharePoint Services 3.0. Práce obsahuje postupy použité při ...
 • Privacy-preserving security solution for cloud services 

  Malina, Lukáš; Hajný, Jan; Dzurenda, Petr; Zeman, Václav (Universidad Nacional Autónoma de México, 2015-03-18)
  We propose a novel privacy-preserving security solution for cloud services. Our solution is based on an efficient non-bilinear group signature scheme providing the anonymous access to cloud services and shared storage ...
 • Realizace VoIP ústředny Asterisk 

  Schön, Martin
  Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické jsou rozebírány signalizační protokoly, protokol RTP pro přenos dat, VoIP ústředna Asterisk a jejich možnosti zabezpečení. V praktické části ...
 • Systém pro zabezpečení a střežení automobilů 

  Široký, Vít
  Tato práce se zabývá problematikou zabezpečení osobních automobilů. Začíná se obecným popisem vykradení a krádeží automobilů. Dále jsou diskutovány různé možnosti zabezpečení. Následuje popis návrhu systému a realizace ...
 • Zabezpečená, spolehlivá a adaptivní síť s použitím prvků Cisco 

  Lefler, Přemysl
  Bakalářská práce se zabývá navržením zabezpečené, spolehlivé a adaptivní sítě s použitím síťových zařízení od firmy Cisco. Práce obsahuje návrh sítě s popisem jednotlivých technologií, které byly při návrhu použity pro ...
 • Zabezpečení sdíleného datového úložiště 

  Škoda, Martin
  Tato práce představuje model cloud computingu. Popisuje modely nasazení a distribuční modely cloud computingu. Distribuční modely software jako služba a infrastruktura jako služba jsou popsány podrobněji. Dále jsou v práci ...
 • Zabezpečení standardu 802.11 a jeho možnosti 

  Endrle, Pavel
  Tato diplomová práce pojednává o zabezpečení standardu 802.11 a jeho možnostech. V úvodní části jsou popsány jednotlivé varianty tohoto standardu a jejich vlastnosti. V dalších několika kapitolách jsou podrobně popsány ...