Now showing items 1-1 of 1

  • Řízení přístupu k lokální síti pomocí protokolu IEEE 802.1x 

    Čuhel, Radim
    Tato semestrální práce se zaobírá řízením přístupu k soudobým lokálním sítím pomocí protokolu IEEE 802.1X. V úvodu práce se vyskytují základní pojmy v řízení přístupu do sítě a možné standardy a protokoly, které se v dnešní ...