Now showing items 1-2 of 2

  • Zahradní město 

    Baršová, Monika
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem moderního bydlení v zahradním městě dle současných měřítek a jejich možného přesahu do budoucnosti. Zahradní město je jednou ze součástí nově navržené oblasti jižního centra města ...
  • Zahradní město 

    Dvořáková, Alena
    Práce se zabývá hledáním odpovědi na prvotní otázku, co je době zahradní město a jak jej chápat. Hledání identity v místě, které je v současnosti odtrhnuté od města. Návrh je reakcí na původní urbanistickou studii od ...