Now showing items 1-3 of 3

 • Akvapark Jeseník - vybrané geotechnické problémy 

  Kučera, Jakub
  Bakalářská práce pojednává o možných způsobech založení staveb. Blíže se zaměřuje na základové patky a piloty. V praktické části je řešení dvou variant založení tobogánu v rámci projektu Aquapark Jeseník. Navržené varianty ...
 • Návrh založení objektu 

  Adamík, Václav
  Cílem práce je představení zakládání staveb jako takového a bližší přiblížení problematiky hlubinného zakládání, kterým je zapotřebí nahradit zakládání plošné z důvodů malých únosností nebo příliš velké stlačitelnosti ...
 • Založení sila 

  Minarčík, Jan
  Bakalářská práce uvádí v první části do problematiky plošných základů, v druhé části předkládá teoretické řešení únosnosti základové půdy pod plošnými základy. V třetí, praktické části, je řešeno plošné založení 8. ks sil ...