Now showing items 1-4 of 4

 • Založení malého podniku 

  Vala, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem podnikatelského plánu na založení kavárny v Brně. Podnikatelský plán bude navrhnut na základě zpracování kritické analýzy rizik, analýzy trhu a marketingového výzkumu.
 • Založení malého podniku 

  Belková, Eva
  Cílem této diplomové práce je vytvoření reálného podnikatelského plánu pro založení malého podniku zabývajícího se výrobou cyklistických brašen v Bučovicích. Práce je rozdělena do tří základních částí. První část popisuje ...
 • Založení malého podniku 

  Sysel, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá návrhem podnikatelského plánu na založení hotelu ve Velkém Meziříčí. Práce se skládá ze tří částí. V první části jsou uvedeny teoretické přístupy, na které je navázáno průzkumem trhu, z něhož v ...
 • Založení malého podniku - mléčný bar 

  Možný, Michal
  Cílem diplomové práce je vytvořit reálný podnikatelský plán k založení malé prodejny Mléčný bar, Kuřim. V první teoretické části dojde k seznámení se základními pojmy, vymezení potřebných analýz a podrobnému popisu ...