Now showing items 1-4 of 4

 • Analýza zaměstnaneckých benefitů 

  Vilímková, Nikola
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku využívání zaměstnaneckých benefitů v praxi. Srovnává daňovou výhodnost zaměstnanců a zaměstnavatelů při použití daných výhod. Na základě dotazníkového průzkumu zjišťuje, o které ...
 • Optimalizace systému zaměstnaneckých benefitů v podniku 

  Knyblová, Lucie
  Cílem diplomové práce „Optimalizace systému zaměstnaneckých benefitů v podniku“ je analyzovat zaměstnanecké benefity dle současné právní úpravy z pohledu daňového zatížení podniku i zaměstnance. Dílčím cílem je na základě ...
 • Zaměstnanecké benefity 

  Procházková, Veronika
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou zaměstnaneckých výhod dle současné právní úpravy. Jejím cílem je sestavit optimální složení benefitů, které minimalizuje náklady, daňové zatížení a administrativu podniku i zaměstnance. ...
 • Zaměstnanecké benefity 

  Červenková, Eva
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku využívání zaměstnaneckých benefitů v praxi. Srovnává daňovou výhodnost zaměstnanců a zaměstnavatelů při použití daných výhod. Na základě dotazníkového průzkumu zjišťuje, o které ...