Now showing items 1-10 of 10

 • Návrh na snížení nákladů při vytváření nových pracovních míst v obchodní společnosti 

  Ontlová, Veronika
  Bakalářská práce se zabývá tématikou pracovněprávních vztahů, konkrétně pracovním poměrem a dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr. Je zaměřená na možnost finanční úspory při odměňování nového zaměstnance a využití ...
 • Návrh na zlepšení motivačního systému společnosti 

  Rusnoková, Ilona
  Bakalářská práce se zabývá problematikou spojenou s motivačním systémem společnosti TAURO, a. s. V práci se zaměřuji především na teorie pracovní motivace, systém odměňování, hodnocení zaměstnanců a zaměstnanecké výhody. ...
 • Návrh změn v systému benefitů ve vybraném podniku 

  Pechová, Zuzana
  Tato bakalářská práce se zabývá systémem benefitů ve společnosti Bosch Diesel s.r.o. se sídlem v Jihlavě. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. První zmiňovaná část pojednává o primárním pojetí týkající se ...
 • Optimalizace a transformace pracovních poměrů v obchodní společnosti 

  Vozka, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá problematikou pracovního práva, a to konkrétně změnou formy pracovního poměru a rozvržením pracovní doby. Zaměřuje se na náklady, které vznikají v souvislosti se zaměstnáváním sezónních zaměstnanců ...
 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

  Kuklová, Klára
  Bakalářská práce se zabývá pracovněprávními vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů. Teoretická část se zabývá pojmy z právního, ekonomického, daňového a účetního pojetí. V analytické části se objasňují pracovněprávní ...
 • Proces přijímání zaměstnanců a odpovídající povinnosti zaměstnavatele 

  Kaderková, Marie
  Bakalářská práce se zabývá procesem přijímání zaměstnanců. Nabízí kompletní přehled povinností zaměstnavatele související s procesem přijímání zaměstnanců, obsahuje metodiku pro usnadnění celého procesu a správné zařazení ...
 • Přijímání zaměstnanců a důležité povinnosti zaměstnavatele 

  Šafářová, Žaneta
  Bakalářská práce se zabývá procesem přijímání zaměstnanců. Nabízí kompletní přehled povinností zaměstnavatele související s procesem přijímání zaměstnanců, obsahuje metodiku pro usnadnění celého procesu a správné zařazení ...
 • Skončení pracovního poměru zaměstnanců společnosti Honeywell, spol. s r. o. 

  Hanušová, Lucie
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku skončení pracovního poměru. Obsahuje návrh na skončení pracovního poměru zaměstnanců vypracovaný pro zaměstnavatele, který na základě rozhodnutí svého vedení přemísťuje jeden z ...
 • Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

  Jarošová, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá problematikou zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Teoretická část obsahuje základní pojmy a vymezení pracovněprávních vztahů. Dále také účtování mezd, ekonomické aspekty a daňové dopady ...
 • Změny a skončení pracovního poměru 

  Klobásová, Lenka
  Bakalářská práce se zabývá problematikou pracovního práva. Nabízí řešení pro zaměstnavatele, který v současné finanční krizi nemá dostatek práce pro své zaměstnance, obsahuje možnosti změn pracovního poměru i jeho skončení ...