Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza kinematiky lichoběžníkového zavěšení 

    Nedoma, David
    Tato bakalářská práce se zabývá analýzou kinematiky lichoběžníkového zavěšení. V úvodu se zabývá popisem tohoto typů zavěšení a popisem zkoumaných charakteristik. V druhé kapitole se práce zabývá vlivem změny polohy ...
  • Vývoj zavěšení kol vozu Formule Student 

    Štipák, Patrik
    Tato diplomová práce je věnována vývoji a analýze zavěšení Formule Student. V úvodu je představena mezinárodní soutěž Formula Student, její disciplíny a historie týmu TU Brno Racing a UH Racing. V teoretické části je ...