Now showing items 1-9 of 9

 • Návrh rozvodu vody pro fotbalové šatny 

  Pluskal, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením dvou variant rozvodu vody pro fotbalové šatny. Vítězná varianta je vybrána z těchto dvou variant a následně je pro ni vytvořeno podrobné dimenzování včetně přípojky. V teoretické ...
 • Rozvod vody v hotelu 

  Březinová, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a dimenzováním vnitřního vodovou, včetně přípravy teplé vody, a vodovodní přípojky v hotelu s restauračním provozem. V této práci jsou porovnány čtyři varianty přípravy teplé vody v tomto ...
 • Rozvody teplé vody s využitím topných kabelů 

  Březinová, Lucie
  Diplomová práce se zabývá rozvody teplé vody s využitím topných kabelů. Tato práce je rozdělena do tří částí. Nejprve je představena především funkce topných kabelů, poté je dimenzován vnitřního vodovod u dvou rozdílných ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v bytovém domě 

  Marková, Eliška
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem zdravotně technických a plynovodních instalací v bytovém domě v Brně a jejich napojením na stávající inženýrské sítě. Jedná se o bytový dům se čtyřmi nadzemními a jedním podzemím ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v objektu 

  Laštovička, Petr
  Bakalářská práce zpracovává zdravotně technické a plynovodní instalace v osmipodlažním bytovém domě se suterénem. Teoretická část se zabývá materiály používanými pro vodovodní potrubí. Výpočtová a projektová část obsahují ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v ubytovně 

  Stříbný, Jan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem zdravotně technických instalací a plynovodu. Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na vodovodní potrubí z hlediska materiálů. Výpočtová a projektová část řeší rozvody kanalizace, ...
 • Zdravotně technické instalace a plynovod v supermarketu 

  Ryšavý, Daniel
  Bakalářská práce se zabývá problematikou zdravotně technických instalací a plynovodu. Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na akumulování a znovuvyužívání srážkových a splaškových vod. Projektová a výpočtová část ...
 • Zdravotně technické instalace v ubytovacím zařízení 

  Bakyta, Marián
  Bakalářská práce s názvem Zdravotně technické instalace v ubytovacím zařízení má za cíl seznámit čtenáře s návrhem řešení zdravotechniky v rekreačním ubytovacím zařízení. Jedná se o objekt, který má jedno nadzemní a jedno ...
 • Zdravotně technické instalace ve výškovém domě 

  Slaninová, Anna
  Diplomová práce „Zdravotně technické instalace ve výškovém domě“ je zpracována ve formě projektové dokumentace obsahující všechny náležitosti dle platných předpisů pro dokumentaci pro provedení stavby. V projektové dokumentaci ...