Now showing items 1-2 of 2

  • Expanzní turbina na zemní plyn 

    Měřinský, Ivo
    Tato diplomová práce nás seznamuje s charakteristikou zemního plynu a problémy při jeho dopravě. Dále se tato práce věnuje nejpoužívanějším termodynamickým cyklům, a to jak parním tak plynovým a jejich aplikací v energetickém ...
  • Zkapalněný zemní plyn 

    Borkovec, Ondřej
    Tato diplomová práce se zabývá zkapalňováním zemního plynu, jeho transportem, skladováním a opětovným odpařováním. V rámci práce byl navržen malý zkapalňovací cyklus a odpařovací jednotka.