Now showing items 1-12 of 12

 • Databázový systém pro správu biologických dat 

  Drlík, Radovan
  Práce se zabývá problematikou uchovávání a správy biologických dat, především enzymů halogenalkan dehalogenáz. Dále se zaměřuje na projekt HADES (HAloalkane DEhalogenase databaSe) iniciovaný proteinovými inženýry Loschmidtových ...
 • Editor relačních tabulek 

  Boháč, Martin
  Práce pojednává o tvorbě editoru umožňující efektivní prohlížení a úpravu dat databáze.   Zmiňuje použité technologie a možné alternativy dostupné na trhu.   Dále se věnuje popisu implementace a způsobu řešení implementačních ...
 • Informační systém pro domácnost 

  Knyrevich, Michail
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou Informačního systému pro domácnost a to především jeho modulem Energie. Jsou zde analyzované již existující informační systémy zabývající se tímto tématem. Dále je zde popsán formální ...
 • Informační systém s fotogalerií a diářem pro sbor 

  Hellebrand, David
  Úkolem této bakalářské práce je dle konkrétních požadavků zadavatele vytvořit informační systém pro Vox Iuvenalis - pěvecký sbor VUT v Brně. Hlavním cílem je umožnit komunikaci mezi sbormistrem a členy sboru a také mezi ...
 • Komunitní hudební portál 

  Novosad, Andrej
  Práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací webového portálu, který je zaměřený na hudební akce elektronických tanečních stylů a na způsob, kterým se tyto akce filtrují pro uživatele.
 • Multiplatformní přístup k databázovým aplikacím 

  Hromádková, Pavla
  Tato diplomová práce řeší možnosti přístupu k databázovým systémům z různých typů zařízení. Obsahuje analýzu, návrh a popis následné implementace informačního systému s využitím návrhového vzoru Model-View-Controller. Návrh ...
 • Prodejní internetový informační systém 

  Šibřina, Ondřej
  Tato bakalářská práce pojednává o návrhu a implementaci prodejního internetového informačního systému, který umožňuje objednávat zboží (jako tradiční elektronický obchod) a vést veškerou agendu spojenou s vyřizováním těchto ...
 • Robot na procházení webu 

  Zelinka, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací aplikace, která bude automatizovat procházení webových stránek. Hlavním bodem práce je detailní návrh reálné aplikace. Realizace je zaměřena na použití frameworků a objektově ...
 • Správa projektů stavební firmy 

  Barjak, Maroš
  Předmětem této práce je vytvoření informačního systému pro stavební firmu Hydroeco, s. r. o., umožňujícího zejména správu projektů, dokumentaci a vizualizaci projektových podkladů. V úvodu jsou popsané technické prostředky ...
 • Systém pro telemarketingovou společnost 

  Dušek, David
  Náplní této práce je návrh a implementace informačního systému pro telemarketingovou společnost. Systém je implementován v jazyce PHP s použitím Zend Frameworku. Použitý framework je v práci důkladně popsán a jsou vysvětleny ...
 • Vytvoření systému pro e-shop 

  Zapletal, Jakub
  Tato práce se věnuje vytvoření aplikace e-shopu pro účely komerčního šíření. Je zde probrán průzkum prostředí a technologiemi, kterými se může daná aplikace vyvíjet. Nakonec je popsána vlastní práce a spokojenost s volbou ...
 • Využití frameworků pro návrh databázové www aplikace. 

  Marinov, Daniel
  Cílem této práce je seznámit se s technologiemi nutnými k sestavení internetové aplikace, která bude částečně generována prostřednictvím generátoru. Těmito technologiemi jsou především PHP framework s MVC architekturou, ...