Now showing items 1-1 of 1

  • Zařízení pro měření vlnoplochy mikroskopových objektivů 

    Bartoníček, Jan
    Předmětem diplomové práce je návrh a sestavení měřícího sytému a vypracování výpočetního algoritmu pro rekonstrukci vlnoplochy světelné vlny transformované mikroskopovým objektivem. Účelem je stanovení optických vad a ...