Now showing items 1-1 of 1

  • Modelování vlastností modelu HVS v Matlabu 

    Ševčík, Martin
    Diplomová práce ve své teoretické části pojednává o modelu lidského vidění HVS (Human Visual System), který lze využít pro hodnocení kvality obrazu v oblasti televizní techniky. Byly popsány výpočty třech vybraných JND ...