Now showing items 1-1 of 1

  • Žárové nástřiky elektrickým obloukem 

    Eliáš, Vojtěch
    Tato diplomová práce se zabývá problematikou žárových nástřiků elektrickým obloukem. Nejprve je pomocí literární studie zpracována teoretická část, zabývající se korozí a technologii žárového nástřiku. Experimentální část ...