Now showing items 1-20 of 35

 • Architekt Jiří Voženílek ve Zlíně 

  Svoboda, Jiří
  Jiří Voženílek se narodil 14. srpna 1909 v Holešově, v rodině gymnaziálního profesora. Gymnázium studoval v Praze, kde pak vystudoval i architekturu na ČVUT. V 60. letech se stává na této škole univerzitním profesorem a ...
 • Bytový dům 

  Fojtů, Jan
  Tato bakalářská práce řeší projektovou dokumentaci pro provádění stavby bytového domu ve Zlíně. Jedná se o novostavbu. Dům má tři nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. V podzemním podlaží se nachází skladovací prostory ...
 • Duchovní brownfield Olomouc - Zlín 

  Smolová, Tereza
  Hlavním tématem diplomové práce je návrh křesťanského duchovního centra jako rozšíření stávajícího poutního místa, nedaleko Napajedelské brány na rozmezí Hané, Slovácka a Valašska, v kopcích Vizovické vrchoviny, Pramene ...
 • Duchovní brownfield Olomouc - Zlín 

  Scholzová, Simona
  Tématem diplomové práce je návrh poutního místa v oblasti pramene Svatá Voda v blízkosti Malenovic u Zlína. Objekt je umístěn na nejbližším vyvýšeném místě nedaleko stávajícího pramene a dominuje tak svému okolí. Návrh ...
 • Duchovní brownfield Olomouc - Zlín 

  Greguška, Peter
  Témou diplomovej práce je návrh pútnického kostola s pridaním doplnkovej sekundárnej funkcie ako pútnického komplexu pri vodnom prameni „Svatá voda – Kaménka“, pozdvihnutie jestvujúceho vyhľadávaného prírodného prvku, ako ...
 • Já a "Sokol" 

  Zbellová, Zuzana
  Diplomová práce se zabývá návrhem výstavby nového sportovně společenského komplexu. Na základě předchozí analýzy a předpokládaných tezí sportovně kulturní typologie sokolské architektury si dává za cíl ověřit, zda je tyto ...
 • Já a "Sokol" 

  Kobyliaková, Tatiana
  Diplomová práca sa venuje návrhu športového centra a jeho začlenenia do urbanistickej štruktúry mesta. V rámci predošlých analýz sa podrobne skúmala sokolská architektúra a jej typológia. Jedným z cieľov diplomovej práce ...
 • Komunikace při vyjednávání stavební zakázky 

  Pelčák, Svatopluk
  Cílem diplomové práce je vytvořit a analyzovat marketingové výzkumy a následně posoudit jejich aplikaci do praxe. V teoretické části jsou vymezeny základní marketingové a komunikační znalosti spolu se stručným představením ...
 • Konverze Baťových výrobních staveb 

  Nedbalová, Monika
  Předmětem bakalářské práce je konverze Baťových výrobních staveb č. 24 a 25 na pronajímatelné jednotky pro malé a střední podnikání. Parcela se nachází v areálu Svit ve Zlíně. Práce vychází z architektonické studie zpracované ...
 • Konverze Baťových výrobních staveb 

  Németh, Ondřej
  Bakalářská práce vychází z architektonické studie zpracované v zimním semestru 4.ročníku bakalářského studia na téma konverze Baťových výrobních staveb ve Zlíně. Cílem bylo navrhnout možnost alternativního využití dvou ...
 • Konverze obilního sila ve Zlíně 

  Mikócziová, Martina
  Predmetom bakalárskej práce je konverzia obilného sila v Zlíne, ktoré leží na západnom okraji baťovského areálu, za hranicou Mestskej pamiatkovej zóny. Pozdĺž južnej strany pozemku vedie železničná trať č.331 Otrokovice-Vizovice ...
 • Konverze obilního sila ve Zlíně 

  Blažek, Jan
  Bakalářská práce vychází z architektonické studie zpracované v letním semestru 3. ročníku bakalářského studia na téma konverze obilního sila ve Zlíně. Cílem bylo navrhnout jinou možnost využití, než která je prováděna novým ...
 • Konverze obilního sila ve Zlíně 

  Klímová, Radka
  Předmětem bakalářské práce je konverze obilního sila ve Zlíně-Prštném. Stavební pozemek se nachází mezi ulicemi třída Tomáše Bati, Přímá a Jateční. V blízkosti objektu se nachází železniční stanice Zlín-Prštné. Cílem návrhu ...
 • Návrhy proměn baťovské architektury čtvrti Letná ve Zlíně 

  Ovčiariková, Kvetoslava
  Diplomová práca je zameraná na preverovanie možností zvyšovania plošného štandardu "baťovských štvordomkov" štvrti Letná v Zlíne. Cieľom projektu je zatraktívniť niekdajšiu robotnícku kolóniu Letná. Podporiť napredovanie ...
 • Návrhy proměn baťovské architektury čtvrti Letná ve Zlíně 

  Vaňková, Lenka
  Studium vývoje baťovského jednodomku ve čtvrti Letná. Výběr jednoho typu jednodomku - jednodomek se zádveřím a terasou. Tento typ domu se nejčastěji vyskytuje na Letné a také se nachází uprostřed stavebního vývoje jednodomku. ...
 • Návrhy proměn baťovské architektury čtvrti Letná ve Zlíně 

  Kaliská, Linda
  Zvýšení standartu bydlení v baťovském půldomku ve čtvrti Letná ve Zlíně.
 • Obnova a nové využití bývalého okresního soudu ve Zlíně 

  Křenková, Anna
  Obsahem bakalářská práce bylo zpracovat dokumentaci pro stavební povolení a část dokumentace pro provedení stavby na základě architektonické studie z roku 2015 z Ateliéru architektonické tvorby AG34, která se zabývala ...
 • Obnova bývalého Okresního soudu ve Zlíně 

  Zhakupbekova, Rakhil
  Základem bakalářské práce je architektonická studie zpracovaná v zimním semestru 3. ročníku bakalářského studia na téma obnova objektu bývalého okresního soudu ve Zlíně. Úkolem studie bylo najít vhodné využití objektu ...
 • Obnova bývalého Okresního soudu ve Zlíně 

  Gebhardt, Tomáš
  Tématem bakalářské práce je Budova bývalého soudu ve Zlíně. Druhý nejstarší objekt ve městě se nachází v centru na nároží parku, na křižovatce ulic Bartošova a Soudní. Ocitá se nejen v centru samotného města, ale především ...
 • Obnova objektu bývalého Okresního soudu ve Zlíně 

  Prosseková, Jarmila
  Bakalárska práca sa zaoberá rekonštrukciou budovy bývalého okresného súdu v centre Zlína. Objekt sa nachádza v mestskej pamiatkovej zóne v blízkosti zlínskeho zámku. Pôvodná budova zo 16. storočia slúžila pôvodne ako ...