Now showing items 1-2 of 2

  • Uživatelské rozhraní pro expertní systém 

    Kořínek, Lukáš
    Bakalářská práce spočívá v návrhu a realizaci uživatelského rozhraní pro expertní systém. Jedná se o pravidlový diagnostický expertní systém NPS, jenž je vyvíjen na FEKT VUT. Rozhraní je provedeno jako dvojjazyčná webová ...
  • Znalostní management v Hi-Tech firmách 

    Mucha, Martin
    Dizertační práce se zabývá znalostním managementem v prostředí Hi-Tech firem v České republice. Práce se znalostmi ovlivňuje všechny podnikové oblasti. V kontextu podnikatelské úspěšnosti je potřebné posuzovat stanovené ...