Now showing items 1-1 of 1

  • Znojmo – Zámek, rotunda a pivovar 

    Zíka, Vratislav
    Urbanistická a architektonická studie rozvoje hradní ostrožny ve Znojmě s důrazem na udržitelnou životaschopnost lokality se vzájemnými vazbami krajiny, města, zámku, pivovaru a románské rotundy sv. Kateřiny. Cílem návrhu ...