Now showing items 1-2 of 2

  • Detekce podobnosti zdrojových souborů v jazyce C 

    Rek, Petr
    Tato práce se zabývá návrhem, implementací a testováním nástroje csim, sloužícího pro porovnávání podobnosti dvou souborů v jazyce C. Primárním účelem vzniku tohoto nástroje je testování zpětného překladače vyvíjeného ...
  • Zpětný překlad vysokoúrovňových konstrukcí jazyka C++ 

    Jakub, Dušan
    Práce se zabývá dekompilací konstrukcí vysokoúrovňového objektového jazyka C++ ze strojového kódu. Je definován pojem zpětného překladu a popsány existující zpětné překladače s~důrazem na dekompilaci C++. Dále je představen ...