Now showing items 1-4 of 4

 • Rozbor různých způsobů zpětného získávání tepla při větrání 

  Dvouletý, Tomáš
  Bakalářská práce obsahuje souhrn a vysvětlení základních pojmů objevujících se v souvislosti s danou problematikou zpětného získávání tepla při větrání, jako jsou účinnost, ekonomie použití a další. Hlavní částí práce je ...
 • Vzduchotechnické jednotky pro větrání bytů 

  Grmolcová, Eliška
  Tato diplomová práce se zabývá malými vzduchotechnickými jednotkami, pro větrání bytů a rodinných domů. Nejprve jsem se zabývala měřením dvou kompaktních vzduchotech-nických jednotek, zpracováním naměřených dat, porovnáním ...
 • Vzduchotechnika sokolovny 

  Bělehrádek, Lukáš
  Cílem bakalářské práce je navrhnout vzduchotechnické zařízení sokolovny. V teoretické části jsou obecně popsány procesy zpětného získávání tepla a následně druhy zařízení pro zpětné získávání tepla ve vzduchotechnice. V ...
 • Vzduchotechnika výstavního prostoru 

  Bače, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnických systémů v zadaném objektu výstavního prostoru. Cílem práce bylo navrhnout systém klimatizace tak, aby bylo dosaženo optimálních mikroklimatických podmínek ve všech ...