Now showing items 1-1 of 1

  • Úvod do metody Six sigma a její využití v praxi 

    Šimek, Petr
    V diplomové práci jsem se zabýval metodou Six Sigma a jejím užitím v praxi ve firmě Miele technika s.r.o. První část se zabývá teoretickým popisem metody Six Sigma, metodikou DMAIC a používanými nástroji jako je SIPOC, ...