Now showing items 1-4 of 4

 • Analýza spotřeby vody v městě Brně 

  Růžička, Jaroslav
  Spotřeba vody je množství vody odebrané odběrateli vodovodní sítě. Při dopravě vody ve vodovodní síti dochází ke ztrátám. Kontrola ztrát je jedna z hlavních povinností provozovatelů vodovodní sítě. Velikost těchto ztrát ...
 • Měření malých odběrů na vodovodních přípojkách 

  Stehlíková, Veronika
  Diplomová práce v rešeršní části popisuje základní informace o ztrátách vody a jejich vykazování. Předkládá prostředky a postupy pro snižování ztrát vody a vhodnost jejich použití. V neposlední řadě uvádí obecné informace ...
 • Testovaní zařízení UFR – Unmeasured Flow Reducer 

  Matoška, Martin
  Diplomová práce popisuje základní informace o systému vykazování ztrát vody. Prostředky a postupy ke snížení ztrát vody. Přístroje sloužící k monitoringu vodovodní sítě, nebo přístroje k lokalizaci místa poruchy na vodovodním ...
 • Vyhodnocení ztrát vody pro vybraná tlaková pásma města Brna 

  Konečný, Pavel
  Ztráty vody je množství vody uniklé z vodovodní sítě. Kontrola ztrát vody je jednou ze základních povinností provozovatelů. Jejich velikost poukazuje na technický stav vodovodu a je rozhodující pro plánování investic na ...