Now showing items 1-12 of 12

 • Efektový zesilovač pro elektrickou kytaru 

  Kočiš, Martin
  Tato semestrální práce v první části stručně popisuje vnímání harmonických frekvenčních složek lidským uchem, v druhé části se zaměřuje na účel kytarových efektů a přehled obvyklých typů, se kterými se lze na trhu setkat. ...
 • Jednoduchý syntezátor s osmibitovým kontrolérem 

  Kuczman, Petr
  Práce obsahuje informace o fyzikálních vlastnostech zvuku a stručně definuje základní typy syntéz audio signálu. Podrobně se věnuje využité přímé digitální syntéze pulzní šířkovou modulací. Zabývá se možnostmi, které skýtají ...
 • Model pro určení směrovosti šíření zvuku 

  Zdvyhal, Marian
  Tato diplomová práce řeší vytvoření výpočtového modelu šíření zvuku pro určení hladiny akustického tlaku v okolí vícebodového zdroje hluku s ohledem na směrové vyzařování jeho jednotlivých prvků (kompresor a ventilátor). ...
 • Obousměrný přenos digitalizovaného hlasu s mikrokontrolérem 

  Kapitančik, Maroš
  Cieľom práce je zoznámenie sa s digitalizovaním prenosu reči s obmedzením dátovým tokom a vytvorenie zariadenia, komunikujúceho na tejto úrovni. Teoretická časť popisuje princíp vzniku zvuku, vnímanie zvuku a problematiku ...
 • Simulace akustického pole soustavy zdrojů zvukového signálu 

  Kohoutek, Jan
  Práce má za úkol popsat zákonitosti interakce zvukových vln v prostoru. Pro pochopení celého tématu jsou úvodem definovány všechny důležité fyzikální zákonitosti týkající se zvukového vlnění. Dále se zabývá frekvenčními a ...
 • Simulace hluku vyzařovaného jednostupňovou převodovkou 

  Motl, Daniel
  Úroveň hluku a vibrací převodovek je dnes jedním z důležitých parametrů pro zákazníky. Tato práce se zabývá výpočtovým modelováním akustického chování a přínosem modelování na návrh zařízení pomocí metody konečných prvků. ...
 • Simulace zvukového pole v uzavřeném prostoru při ozvučování více reproduktorovými soustavami 

  Brůna, Michal
  Tato práce rozebírá parametry návrhu ozvučovacích systémů a zabývá se vytvořením simulačního softwaru v prostředí Matlab pro vykreslení zvukového pole v otevřeném i uzavřeném prostoru pomocí metody zrcadlových zdrojů prvního ...
 • Stanovení akustické pohltivosti materiálu 

  Vozárová, Juliana
  Táto diplomová práca sa zaoberá stanovením akustickej pohltivosti materiálu v impedančnej trubici. Cieľom práce je návrh meracieho experimentu a meracieho zariadenia so zámerom zníženia nákladov. Ďalším cieľom je realizácia ...
 • Studium akustických vlastností uzavřených prostor 

  Kovařík, Filip
  Bakalářská práce se zabývá studiem akustiky uzavřených prostor, jejím chováním a vlivem na srozumitelnost a kvalitu přednesu. Popsaná je podstata šíření akustické energie, chování prostorové a stavební akustiky, na které ...
 • Vizualizace zvuku 

  Švihálek, Filip
  Tato diplomová práce se zabývá výpočtem parametrů hudebního signálu. Jsou zde popsány metody pro jejich získání a dále metody pro možnou implementaci. V praktické části práce je vytvořen program, který ze zvoleného zvukového ...
 • Vzduchotechnika zásilkové služby 

  Vašík, Radek
  Cílem bakalářské práce je navrhnout vzduchotechnické zařízení budovy zásilkové služby. Teoretická část se zabývá zvukem a jeho šířením ve vzduchotechnice. Praktická část řeší samotný návrh vzduchotechniky objektu. Jsou ...
 • Zvuková diagnostika 

  Kohutek, Tomáš
  Bakalářská práce se zaobírá tématem hlukové diagnostiky. Vysvětluje základní akustické pojmy a veličiny. Dále se soustřeďuje na metodiku posuzování hlučnosti strojů a na vlastnosti v úvahu připadajících měřicích přístrojů. ...