Now showing items 1-1 of 1

  • Technologická etapa zastřešení haly ve Všeradově 

    Pilařová, Jana
    Tématem mé bakalářské práce je ,, Technologická etapa zastřešení haly ve Všeradově“. Hlavním úkolem této práce je navrhnout dvě varianty zastřešení haly včetně různých zvedacích mechanismů a poté posoudit po stránce finanční, ...