Now showing items 1-2 of 2

  • Bytový dům 

    Štěpánková, Věra
    Projektová dokumentace řeší návrh bytového domu. Jedná se o samostatně stojící dům. Stavba má jedno podzemní podlaží a tři nadzemní podlaží. Bytový dům je podsklepený s plochou střechou. Konstrukční systém tvoří železobetonová ...
  • Vinařství a penzion 

    Mrkvicová, Kateřina
    V rámci diplomové práce jsem řešila projekt vinařství a penzionu, který je situován na jižní Moravu. Jedná se o dům samostatně stojící v mírně svažitém terénu. Budova je řešena bezbariérovým způsobem. Objekt má dvě nadzemní ...