Now showing items 1-2 of 2

  • Možnosti optimalizace výkonu LAMP (linux/apache/mysql/php) 

    Lamoš, Igor
    Cílem práce bylo shrnout a ověřit nejzásadnější faktory ovlivňující výkon operačního systému Linux, webového serveru Apache, databázového serveru MySQL a PHP. Práce obsahuje důležité nastavení a jejich popis pro každou ...
  • Techniky virtualizace výpočetních platforem v Linuxu 

    Župka, Jiří
    Práce testuje a porovnává nástroje pro virtualizaci výpočetních platforem a vysvětluje pojmy důležité pro pochopení problematiky virtualizace. Jejím hlavním přínosem je srovnání s pohledu výkonnosti, efektivnosti, ...