Now showing items 1-1 of 1

  • Štúdium chemických procesov v atmosférach exoplanét 

    Chudják, Stanislav
    V predkladanej práci bol generovaný abnormálny dútnavý výboj pri atmosférickom tlaku, v plynnej zmesi metánu (1 až 5 %) v dusíku, pre simuláciu atmosféry mesiaca Titan. Výboj bol charakterizovaný pomocou optickej emisnej ...