Now showing items 1-2 of 2

  • Studium vlivu složení betonu na obrusnost povrchů 

    Hoško, Marek
    Práce se zabývá sumarizací poznatků o problematice týkající se ztrátě protismykových vlastností vozovek, která je způsobena obrusem povrchu. Dále pak uvádí souvislosti mezi typy hrubého kameniva a objemu cementového tmele ...
  • Vývoj betonů odolných vůči abrazi a metod testování 

    Procházka, David
    Tato diplomová práce se zabývá odolností betonu proti působení abraze. Konstrukce dopravních a vodohospodářských staveb jsou nejvíce namáhány působení obrusu pomocí pojezdu dopravních prostředků a proudící vody. Vlivem ...