Now showing items 1-5 of 5

 • 3D vodní paprsek 

  Kučera, Michal
  Předkládaná diplomová práce se zabývá využitím a technologickými možnostmi abrazivního vodního paprsku při aplikaci 3D řezací hlavy. Součástí práce je popis technologie vodního paprsku a jeho další aplikace. Experimentální ...
 • Možnosti použití technologie vysokorychlostního vodního paprsku ve stavebnictví 

  Hudský, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na shromáždění dostupných informacích o použití vysokorychlostního vodního paprsku v stavebnictví. V práci jsou popsány druhy vodních paprsků, využívané v průmyslu, podrobněji zaměřené na využití ...
 • Technologie broušení 

  Beseda, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá technologií broušení. Teorii broušení je věnována první část. Navazuje část, kde jsou uvedeny výběry brousicích strojů z databází a katalogů výrobců. Na závěr je uvedena ukázka využití brousicího ...
 • Vodní paprsek s 3D hlavou 

  Vlček, Hynek
  Téma diplomové práce je zaměřené na technologii vodního paprsku a na rozměrovou a tvarovou přesnost vyráběných dílů. V teoretické části je popsán princip technologie a současné využití ve strojírenském průmyslu. Kromě toho ...
 • Výroba součástí metodou vodního paprsku 

  Petřek, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá technologií vysokotlakého hydroabrazivního paprsku. Práce je členěna na několik částí, kde v první části je rozebrán princip činnosti technologie, porovnána naměřená střední aritmetická ...