Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh výroby řetězového kola s využitím nekonvenčních metod obrábění 

    Mikeš, David
    Tato bakalářská práce se zabývá využitím nekonvenčních metod obrábění (laser a hydroabrazivní paprsek) při výrobě řetězových kol. V první části práce jsou nekonvenční metody rozděleny z hlediska převládajícího účinku ...
  • Výroba ozubeného kola různými technologiemi 

    Řezáč, Matěj
    Bakalářská práce je zaměřena na problematiku výroby čelních ozubených kol. V teoretické části jsou shrnuty informace týkající se ozubení, jejich výroba a kontrola. V praktické části jsou potom vybrány 3 technologie výroby ...