Now showing items 1-12 of 12

 • Dosahovaná přesnost výrobku při řezání vodním paprskem 

  Jantač, Marek
  Bakalářská práce se zabývá problematikou řezání abrazivním vodním paprskem. V první části práce se rozebírají možnosti využití abrazivního paprsku v různých průmyslových odvětvích, jeho výhody a nevýhody. Dále způsoby ...
 • Nekonvenční metoda obrábění vodním paprskem 

  Prax, Ondřej
  Diplomová práce obsahuje literární rešerši zabývající se nekonvenční technologií vodního paprsku. První část je věnována rozboru technologie vodního paprsku a možných způsobů řízení a zadávání dat. Na ni navazuje kapitola ...
 • Obrábění těžkoobrobitelných materiálů pomocí vodního paprsku s abrazivem 

  Kubín, Matěj
  Diplomová práce se zabývá nekonvenční technologií dělení materiálů vodním pa-prskem s abrazivem. Popisuje vliv a specifikace technologických parametrů vodní-ho paprsku na kvalitu řezné plochy. Práce obsahuje experiment, ...
 • POROVNÁNÍ TECHNOLOGIÍ ŘEZÁNÍ VODNÍM PAPRSKEM A LASEREM 

  Chamrad, Jakub
  Tato práce bude zaměřena, jak už její název napovídá, na seznámení s problematikou nekonvenčních technologií a to s řezáním vodním paprskem a laserem. Úvodní kapitoly se skládají z rešerše na již zmíněné metody obrábění. ...
 • The Predictive Model of Surface Texture Generated by Abrasive Water Jet for Austenitic Steels 

  Kmec, Ján; Gombár, Miroslav; Harničárová, Marta; Valíček, Jan; Kušnerová, Milena; Kříž, Jiří; Kadnár, Milan; Karková, Monika; Vagaská, Alena (2020-05-12)
  Austenitic stainless steel belongs to the best oxidation-resistant alloys, which must function effectively and reliably when used in a corrosion environment. Their attractive combination of properties ensures their stable ...
 • Proposal for a method of measurement and control of surface quality in the course of abrasive waterjet cutting of material 

  Kmec, Ján; Harničárová, Marta; Cristina, Borzan; Borzan, Marian; Valíček, Jan; Kříž, Jiří; Kušnerová, Milena (EDP Sciences, 2019-12-12)
  The paper deals with the automation of the hydroabrasive production process, which leads to higher productivity and production optimization. In the submitted work, the basis of control design is a topography function of ...
 • Řezání abrazivním vodním paprskem 

  Midrla, Zdeněk
  Tato diplomová práce se skládá z rešerše na téma řezání abrazivním vodním paprskem a praktické části. V úvodních kapitolách jsou tak rozebírány způsoby a princip řezání vodním paprskem. Následně je řešena kvalita obrobené ...
 • Řezání vodním paprskem 

  Odehnal, Ondřej
  Následující bakalářská práce pojednává o nekonvenční technologii řezání vodním paprskem. Práce je zaměřena na popis této technologie a rozdělení a popis používaných metod. Dále jsou popsána zařízení, která se u této ...
 • Řezání vodním paprskem 

  Zouhar, Ondřej
  Práce vypracovaná v rámci magisterského studia popisuje technologii řezání vodním paprskem. Teoretická část práce se zabývá popisem této technologie a jsou v ní vysvětleny základní pojmy používané v této oblasti. Část ...
 • Technicko-ekonomické porovnání nekonvenčních technologií AWJ a LBM z hlediska potřeb firmy 

  Malát, Jan
  Předkládaná studie pojednává o technologiích nekonvenčního dělení materiálu se zaměřením na dělení abrazivním vodním paprskem a CO2 laserem. Práce je rozdělena na část teoretickou a experimentální. Teoretická část popisuje ...
 • Využití nekonvenčních paprskových technologií (LASER/vodní paprsek) ve strojírenství 

  Horáček, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá využitím nekonvenčních paprskových technologií (LASER/vodní paprsek) ve strojírenství. Cílem této práce je rozbor technologických možností metody laser a rozbor technologických možností metody ...
 • Výroba náhradního dílu čerpadla pro řezání vodním paprskem 

  Vrána, Lukáš
  Diplomová práce obsahuje teoretickou část zabývající se nekonvenční technologií vodního paprsku. První část je věnována rozboru technologie vodního paprsku a možným způsobům využití při obrábění. Část praktická řeší ...