Now showing items 1-9 of 9

 • Dosahovaná přesnost výrobku při řezání vodním paprskem 

  Jantač, Marek
  Bakalářská práce se zabývá problematikou řezání abrazivním vodním paprskem. V první části práce se rozebírají možnosti využití abrazivního paprsku v různých průmyslových odvětvích, jeho výhody a nevýhody. Dále způsoby ...
 • Nekonvenční metoda obrábění vodním paprskem 

  Prax, Ondřej
  Diplomová práce obsahuje literární rešerši zabývající se nekonvenční technologií vodního paprsku. První část je věnována rozboru technologie vodního paprsku a možných způsobů řízení a zadávání dat. Na ni navazuje kapitola ...
 • POROVNÁNÍ TECHNOLOGIÍ ŘEZÁNÍ VODNÍM PAPRSKEM A LASEREM 

  Chamrad, Jakub
  Tato práce bude zaměřena, jak už její název napovídá, na seznámení s problematikou nekonvenčních technologií a to s řezáním vodním paprskem a laserem. Úvodní kapitoly se skládají z rešerše na již zmíněné metody obrábění. ...
 • Produkce součástí z tabulí plechů nekonvenční metodou vodního paprsku 

  Opočenská, Hana
  Bakalářská práce zabývající se produkcí součástí z tabulí plechů nekonvenční metodou vodního paprsku se skládá ze dvou částí. První, teoretická část, vysvětluje základní princip technologie obrábění vodním paprskem, popisuje ...
 • Řezání vodním paprskem 

  Odehnal, Ondřej
  Následující bakalářská práce pojednává o nekonvenční technologii řezání vodním paprskem. Práce je zaměřena na popis této technologie a rozdělení a popis používaných metod. Dále jsou popsána zařízení, která se u této ...
 • Řezání vodním paprskem 

  Zouhar, Ondřej
  Práce vypracovaná v rámci magisterského studia popisuje technologii řezání vodním paprskem. Teoretická část práce se zabývá popisem této technologie a jsou v ní vysvětleny základní pojmy používané v této oblasti. Část ...
 • Technicko-ekonomické porovnání nekonvenčních technologií AWJ a LBM z hlediska potřeb firmy 

  Malát, Jan
  Předkládaná studie pojednává o technologiích nekonvenčního dělení materiálu se zaměřením na dělení abrazivním vodním paprskem a CO2 laserem. Práce je rozdělena na část teoretickou a experimentální. Teoretická část popisuje ...
 • Využití nekonvenčních paprskových technologií (LASER/vodní paprsek) ve strojírenství 

  Horáček, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá využitím nekonvenčních paprskových technologií (LASER/vodní paprsek) ve strojírenství. Cílem této práce je rozbor technologických možností metody laser a rozbor technologických možností metody ...
 • Výroba náhradního dílu čerpadla pro řezání vodním paprskem 

  Vrána, Lukáš
  Diplomová práce obsahuje teoretickou část zabývající se nekonvenční technologií vodního paprsku. První část je věnována rozboru technologie vodního paprsku a možným způsobům využití při obrábění. Část praktická řeší ...