Now showing items 1-5 of 5

 • Aplikace spektrofotometrů 

  Klimešová, Marie
  Práce pojednává o významné analytické metodě – spektrofotometrii. Základem je měření absorpce záření v určitém rozsahu vlnových délek. Na tomto principu lze stanovit absorbanci a transmitanci měřených vzorků. Práce dále ...
 • Fyzikálně chemická charakterizace vlastností tenkých reflexních vrstev na polymerních podložkách 

  Stružínský, Ondřej
  Práce se zabývá diagnostikou povrchu a optických vlastností tenkých vrstev vytvořených plazmovou polymerizací hexamethyldisiloxanu (HMDSO). Byl studován vliv depozičních podmínek (průtok monomeru, výkon) a posuzován vliv ...
 • Optické stanovení stavu nabití průtokových vanadových článků 

  Šacl, Vojtěch
  Zkoumaným předmětem této diplomové práce je studium vlastností vanadového redukčně oxidačního článku (VRB), zejména elektrolytu. Zaměření je aplikováno na stav nabití tohoto článku a jeho měření pomocí optických metod. Při ...
 • Posouzení vhodnosti řasových testů pro hodnocení ekotoxicity 

  Štěpánková, Iva
  Tato práce je zaměřena na zhodnocení metodiky řasových testů a posouzení jejich vhodnosti pro ekotoxikologickou analýzu vybraných chemických látek. Pomocí počítání řas a jejich spektrofotometrie se posuzoval vliv dichromanu ...
 • Srovnání pulsních oximetrů 

  Karafiátová, Pavla
  Tato práce se zabývá problematikou pulsních oximetrů. V práci jsou popsány metody měření kyslíku v krvi a základní součásti pulsního oximetru. Následuje seznámení s absorbancí světla založené na Beerově zákoně a její využití ...