Now showing items 1-2 of 2

  • Kalkulace zakázky u stavební firmy 

    Buljak, Michal
    Bakalářská práce nastavuje vnitropodnikový kalkulační systém do řízení nákladů a podrobně analyzuje rozpočtové náklady, potřebné k vypracování dané zakázky týkající se rekonstrukce tříposchoďového obytného bloku v roce ...
  • Studie kalkulačního systému v inženýrské organizaci 

    Műller, Tomáš
    Cílem diplomové práce je analýza a návrh zlepšení stávající metodiky kalkulace na zakázky v inženýrské organizaci. Teoretické část práce je věnována vysvětlení pojmů nákladové druhy, členění nákladů dále obsahuje přehled ...